Projekt Instalace FVE na objekt společnosti STATEK KLOUBEK s.r.o.
CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006485 je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je pořízení fotovoltaické elektrárny o velikosti 19,8 kWp s akumulací. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti společnosti.

Přestože Statek Kloubek je starý 162 let, tak prošel velkou změnou. Z bývalého statku byl zřízen penzion, který má 9 samostatných apartmánů (bytů). Jdeme s dobou, jsme ohleduplní k životnímu prostředí, máme barevné popelnice a i naši hosté třídí odpady podle druhu. Další velkou pomocí ke šetrnému vztahu k životnímu prostředí je instalace a využívání fotovoltaické elektrárny. Fotovoltaické elektrárny, také označované jako solární elektrárny, soláry nebo fotovoltaické systémy, využívají solární panely pro přeměnu slunečního záření na elektrickou energii. Solární panely se skládají z fotovoltaických článků, které absorbují sluneční energii a přeměňují ji na stejnosměrný elektrický proud. Na střeše našeho statku máme 44 kusů solárních panelů, máme také záložní baterie a programovou nadstavbu, která řídí celý systém, určuje kam s vyrobenou energií. Díky dotačnímu program Evropské unie jsme si tento systém mohli pořídit I my. 

Tato Fotovoltaická elektrárna (FVE) o výkonu 19,8 kWp s akumulací je v provozu od 1. prosince 2023 a energetická náročnost penzionu Statek Kloubek se tím značně snižuje.